Lähiminevik

Hooaeg 2012/2013

Hooaeg 2012/2013 sai avalöögi Mart Saare 130. sünniaastapäevale pühendatud kontserdil laulmisega. Sügispoolaastal külastasime Riia sõpruskoori „Aura“, osalesime mitmel advendikontserdil ning korraldasime ka oma jõulukontserdi. Kevadesse jäid osalemine Tartu segakooride laulupäeval, esinemine Avinurme kevadlaadal „Kevadmätas 2013“ ning koori kevadkontsert. Veel mahtusid 2012/2013 hooaega esinemised erinevatel aktustel. Olulisel kohal nii repertuaari harjutamise kui ka seltskonnaelu jaoks olid töökad kuid lõbusad koorilaagrid kaunites Eestimaa paikades nagu Lähte, Voore ja Avinurme. Hooaja põhieesmärgiks olid edukad esinemised talvisel segakooride võistulaulmisel „Tuljak“ ja suvisel rahvusvahelisel koorikonkursil „Bratislava Cantat“. Mõlemad eesmärgid said täidetud: Tuljaku tihedas konkurentsis teenisime B-kategooria 4. koha ning Bratislavast tõime koju segakooride kategooria kulddiplomi ja folkmuusika kategooria hõbediplomi.

Hooaeg 2011/2012

Hooaeg algas tutvumisüritusega „TÜS-i värske veri“, kus uued ja vanad lauljad käisid ühiselt verekeskuses verd loovutamas. Talve alguses külastati Leedu sõpruskoori „Gabija“ Vilniuses ning esineti nende korraldatud koorifestivalil „Winter’s light“. Esineti mitmel jõulukontserdil: Tallinna Tehnikakõrgkkooli kammerkooriga kontserdil „Jõulu eel“ Tartu Peetri kirikus ning Eesti Segakooride Liidu traditsioonilisel advendikontserdil Tartu Jaani kirikus. Jaanuaris astuti üles dirigent Ain Tarro juubelikontserdil. Kevad võeti vastu Tallinna Tehnikakõrgkooli aulas Tallinna Tehnikakõrgkooli Kammerkooriga peetud ühiskontserdiga. TÜS oli ka uue traditsiooni sünni juures: koos teiste segakooridega esineti Tartu Ülikooli aulas esimesel Tartu segakooride laulupäeval. Teist korda korraldasime Tartus Baltimaade  tudengikooride volbrikontserti, kuhu kutsusime esinema sõbrad Läti segakoorist „Aura“ ja Leedu segakoorist „Gabija“. Juuni lõppu jäi osalemine Popkooripeol Tartu laululaval ning hooaeg kulmineerus kontsertreisiga Itaaliasse – osaleti Toskaana muusikafestivalil juuli lõpus. Loomulikult mahtusid tiheda esinemisgraafiku vahele mitmed koorilaagrid ja hulgaliselt toredaid ühisüritusi.

Hooaeg 2010/2011

2010.-11. a hooaeg oli pühendatud kolmeks laulupeoks valmistumisele – võtsime osa nii Punk Laulupeost (11.06.2011), Baltimaade tudengite laulupeost Gaudeamus (juunikuus Vilniuses) kui ka Eesti noorte tantsu- ja laulupeost “Maa ja ilm” (juulis). Samuti lisas lauluaastasse värvi meie kauaaegse dirigendi Valli Ilviku juubelikontsert aprilli avapäeval ja vastastikused külaskäigud uue sõpruskooriga Lätist (Mixed Choir of Stockholm School of Economics in Riga – SSE Riia segakoor).

2005-2010

Eelnevad viis aastat (2005-2010) olid Tartu Üliõpilassegakoori jaoks tegusad – elus on hoitud mitmeid traditsioonilisi üritusi nagu osalemine erinevatel laulupidudel, laulupäevadel ja tudengiüritustel (nt ESLi advendikontserdid; tudengite kevad- ja sügispäevad), korraldatud arvukalt koorilaagreid (nii Valgamaal, Virumaal, Tartumaal kui Viljandimaal), läbi viidud mitmeid põnevaid kontsertreise ning loomulikult antud hulgaliselt heatasemelisi kontserte. Unarusse ei ole jäetud ka igapäevast seltsielu – koori jõulupeod, kevadpiknikud ning muud taolised üritused on jätkuvalt populaarsed.