Auliikmed

Tartu Üliõpilassegakoori auliikmeteks on isikud, kellel on koori suhtes erilisi teeneid:

 • Juhan Aavik
 • Leenart Neumann
 • Aleksander Läte
 • Heikki Klemetti (Soome)
 • Alfred Abele
 • August Grünberg
 • Valdar Viires
 • Pauls Kvelde (Läti)
 • Roland Laasmäe
 • Richard Ritsing
 • Arnold Rüütel
 • Linda Laasmäe
 • Anu Köbas
 • Enn Altosaar
 • Enno Tubli
 • Vilma Raudsepp
 • Enn Martma
 • Risto Immonen (Soome)
 • Rein Liblik
 • Olev Saveli
 • Ants Üleoja
 • Mait Klaassen
 • Alo Ritsing
 • Valter Haamer
 • Maie Vassiljeva
 • Nikolai Koslov
 • Tarmo Õunapuu
 • Valli Ilvik (audirigent)