Dirigendid

KÜLLIKE JOOSING (alates 2010)

Küllike Joosing lõpetas 1996. aastal H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli koorijuhtimise erialal Karin Herne klassis ja 2001. aastal Eesti Muusikaakadeemia dirigeerimise erialal Ants Üleoja klassis.

Lisaks TÜS-ile juhatab Küllike kammerkoori Helü ja osaleb nõu ja jõuga Eesti Segakooride Liidu ja Eesti Kammerkooride Liidu juhatuse töös. Ta on 2024. aastal toimuva Tartu laulupeo “Õnn ja rõõm” kunstiline juht.

VALLI ILVIK (1977-2010)

ValliAlates 1970. aastast juhatas Valli Ilvik mitmeid erinevaid koore, sealhulgas Tartu Üliõpilassegakoori, näidates ennast seejuures suurepärase pedagoogina, oma ala tõelise entusiastina ning meeldiva inimesena.  Tema proovide eesmärgiks polnud kunagi lihtsalt muusika ettekandmise tehnilise filigraansuse saavutamine, vaid neil oli tänu tema üldisele erudeeritusele ka tugev üldhariv funktsioon Eesti kultuuri ja muusikaloo tutvustamise läbi.
Valli Ilvik oli ka aktiivne Tartu kohaliku muusikaelu edendaja, sh nt Miina Härma päevade korraldaja. Lisaks meeldis talle väga reisida, eriti Eestimaa saartel.
Valli Ilvik lõpetas 1970. aastal Tartu Muusikakooli Roland Laasmäe õpilasena ning 1975. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi (praegune EMA) prof Uno Järvela klassis, konsultandiks prof Gustav Ernesaks.
Valli Ilvik töötas muuhulgas ka Heino Elleri Muusikakoolis õpetajana, lisaks oli ta õppejõud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis.

ANU KÖBAS

VIIVI HINDRIKSON

LINDA TANNI

ROLAND LAASMÄE

VALDAR VIIRES

ENDEL PAJUPUU

RICHARD RITSING

Richard Ritsing oli tuntud eesti koorijuht ja helilooja.
Muusikakoolis õppis Ritsing  teooriat ja kompositsiooni M. Saare ja H. Elleri juhendusel, koori- ja orkestritundmist J. Aaviku juures, lisaks veel viiulit, klaverit ja laulmist. Hiljem täiendas ta end ka välismaal.
Aastatel 1950-1980 oli R. Ritsing üldlaulupidude üldjuht, aastatel 1985 ja 1990 aujuht.
R. Ritsing on ka 1956. aastal Tartus Toomeorus toimunud I üliõpilaslaulupeo mõtte algataja ja traditsiooni üks loojaid. Oli nimetatud laulupeo üldjuht aastatel 1956, 1958, 1967, 1968, 1971, 1974.
Peale Tartu Üliõpilassegakoori on Ritsing juhatanud Tartu Akadeemilist Meeskoori (1933-1974), segakoori “Vanemuine” (1935-1983) ja  Tartu Ülikooli Akadeemilist Naiskoori (1945-1963). Lisaks veel mitmeid teisigi koore ja orkestreid.
1983. aastal nimetati Ritsing Tartu Linna aukodanikuks. Richard Ritsing on ka Tartu Üliõpilassegakoori auliige.

VOLDEMAR KLIIMAND (1939 – II maailmasõda)

Kliimandi tegevusest koori dirigendina on vähe teavet, kuna tema juhtimisel sai koor II maailmasõja puhkemise tõttu tööd teha väga lühikest aega.

ENN VÕRK (1933-1939)

Enn Võrk oli helilooja ja koorijuht. Lõpetas 1926. aastal  kompositsiooni erialal (professor Artur Kapi klass) Tallinna konservatooriumi.
Võrk on töötanud Tallinna Jaani kiriku koorijuhi ja organistina, Raadio Ringhäälingu orkestri dirigendina, Tartu ülikooli muusikaõpetajana ning Tallinna Riiklikus Konservatooriumis muusikateoreetiliste ainete õppejõuna (aastast 1947 dotsent).
Peale Tartu Üliõpilassegakoori on Võrk juhatanud ka Tartu Naistelaulu Seltsi koori.

ALFRED KARINDI (1927-1932)

Alfred Karindi (aastani 1935 Karafin) oli helilooja, organist ja koorijuht
Lõpetas 1927. aastal kompositsiooni erialal (Heino Elleri klass) Tartu Kõrgema Muusikakooli ning 1931. aastal eksternina oreli- ja kompositsiooni erialal Tallinna konservatooriumi.
Karindi on töötanud muusikaõpetajana nii Tartu II algkoolis, Tartu Kõrgemas Muusikakoolis kui ka Tartu Ülikoolis. Helilooja tegutses ka organistina.
Karindi on juhatanud mitmeid koore: peale Tartu Üliõpilassegakoori veel Tartu Meestelaulu Seltsi koori, Tallinna Linnateenijate Meeskoori, Tallinna Kaarli koguduse koori, Tallinna Meestelaulu Seltsi koori  ja Tallinna Naislaulu Seltsi koori. Ta oli aastatel 1947 ja 1965 ka üks üldlaulupidude üldjuhte.

PAUL KONSAP

Paul Konsap juhatas koori 1920. aastatel lühikest aega peale Juhan Aaviku ja Leenart Neumanni lahkumist.

JUHAN SIMM

Juhatas koori lühikest aega nii Leenart Neumanni dirigendiksoleku ajal kui ka pärast Juhan Aaviku lahkumist.
Juhan Simm oli helilooja, koorijuht ja dirigent.
Dirigeerimist ja kompositsiooni õppis Simm Berliinis Sterni konservatooriumis (1912-1914). Simm on olnud  Vanemuise teatris nii orkestrant, muusikajuht kui dirigent.  Simm asutas ja juhatas mitmeid koore.  Aastatel 1923, 1933, 1938, 1947 ja 1950 oli ta ka üks üldlaulupeo juhtidest.

JUHAN AAVIK (1921-1925)

Pildil aastal 1968

Juhan Aavik kõhkles suure töökoormuse tõttu pikalt, enne kui pakkumise segakoori juhatama hakata vastu võttis. Just Aaviku juhtimise aegu toimus mitmeid olulisi arenguid koori taseme ning organiseerituse valdkondades.
Juhan Aavik õppis Peterburi konservatooriumis trompetit ja kompositsiooni.  1911-1923 oli Aavik Vanemuise teatris dirigent.  Aastatel 1925-1933 dirigent Tallinnas Estonia teatris.

Juhan Aavik on ka Tartu Üliõpilassegakoori auliige.

LEENART NEUMANN (1905-1921; 1925-1927)

Leenart Wilhelm Johannes Neumann (Johannes Helisalu) on Tartu Üliõpilassegakoori (tol ajal Eesti Noorsoo Segakoor) asutaja ning esimene dirigent.
1904. aastal alustas lauluõpinguid ühe tuntuima pedagoogi Georg Stahlbergi juures.
1905. aastal Tartu Reaalgümnaasiumi abituriendina asutas üliõpilaskoori
1906. aastal astus õppima ülikooli õigusteaduskonda ja jätkas samal ajal ka muusikaõpinguid Eestis ja Itaalias. Hiljem töötas Eesti Vabariigi diplomaadina.
Tartu Üliõpilassegakooriga töötas Neumann aktiivselt kuni 1921. aastani. Neumann juhatas koori ka aastatel 1925-1927.
Kooriga tahtis Neumann alati esitada eesti uuemat kooriloomingut (Läte, Tobias, Kapp, Saar, Kreek jt). Neumanni kontserdid olid tol ajal sündmused.
Leenart Neumann on ka Tartu Üliõpilassegakoori auliige.